Homepage of Géza Tóth, Sr. (1930-2005)

Research topic: radiochemistry, radiopharmacology

Wikipedia page in Hungarian

Google Scholar ID: nKCZ_WYAAAAJ
ResearcherID: ABE-3225-2020
ORCID: 0000-0002-3385-8113
ResearchGate ID: Geza-Toth-3
Scopus ID: 55743034000
Hun. Acad. Sci.: 9176

List of publications

PDFs of some of the publications

1. Nyul L. és Tóth G., A funkció befolyása a fogak és szájképletek anyagcseréjére, Fogorvosi Szemle 10 (1956) 318.

2. Á. Orosz, I. Földes, Cs. Kósa, and G. Tóth, Radiaoctive Isotope Studies of the Connection between the Lymph Circulation of the Nasal Mucosa, the Cranial Cavity and Cerebrospinal Fluid, Acta Physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 11 (1957) 75. [pdf]

3. Imre L. és Tóth G., Radioaktiv nyomjelzős módszer a korrozió kinetikai vizsgálatára, KLTE Közlemények 6.szám, (1959) 719.

4. Tóth G., 131J atomfajta adszorpciója platinaelektród felületén, KFKI Közlemények 7 (1959) 719. [pdf]

5. G. Tóth, Production of carrier-free 131I from telluric acid by an adsorption method, J. Inorg. Nucl. Chem. 19 (1961) 186. [pdf]

6. Tóth G., Transzurán elemek fizikai-kémiája, Jegyzet az OAB Atomtechnikai Tanfolyam részére, Budapest 1961.

7. Tóth G., A jód adszorpciójának vizsgálata platinafelületen 131J nyomjelzővel, KFKI Közlemények, 10 (1962) 101. [pdf]

8. Tóth G., Adszorpcija ioda, mecsennova 131 J,na poverhnosztyi platyini, Radiohimija, Tom V. (1963) 411.

9. Tóth G., Jodid-, réz- és ezüstionok adszorpciója kis koncentrációju oldatokból platinafelületen, Magy. Kém. Folyóirat 70 (1964) 361. [pdf]

10. G. Tóth and Á. G. Nagy, Production of Carrier-free 131I-iodate, Int. J. Appl. Rad. and Isotopes 17 (1966) 359. [pdf]

11. L. Vajta, Gy. Pálmai, I. Szebényi und G. Tóth, Bestimmung des Vanadiumgehaltes der in Ungarn verarbeiteteten Erdöle durch Aktivierungsnalyse, Periodica Polytechnica, Chem. Eng. Vol. 10, No. 3 (1966) 269. [pdf]

12. J. Miller, and G. Tóth, Removal of Silver Traces from Palladium by means of Selective Adsorption, Isotopenpraxis 3 (1967) 19. [pdf]

13. L. Vajta, Gy. Pálmai, I. Szebényi und G. Tóth, Neuere Ergebnisse der aktivierungsanalytischen Bestimmung von Spurenelementen in verschiedenen in Ungarn zur Verarbeitung gelangeneden Erdölen, Periodica Polytechnica, Chem. Eng. Vol. 11, No. 3 (1967) 275. [pdf]

14. J. Törkő, G. Tóth, I. Jakab, Hordozómentes 115mIn adszorpciója platinafelületen vizes közegből és szerves oldószerekből, Magy. Kém. Folyóirat 73 (1967) 232. [pdf]

15. J. Hirling and G. Tóth, Investigation on the behaviour of 131I in the course of Radioactive Waste Management, Progress Report, IAEA Contract No.423/RB

16. G. Tóth, Die Potentialabhängigkeit der spontanen Abscheidung von 111Ag an Platinoberfläche in Anwesenheit von reversiblen Redoxsystemen, Z. für physikalische Chemie, 238 (1968) 69. [doi]

17. G. Tóth, Untesuchung der Jodadsorption an Palladiumoberflächen, Isotopenpraxis 4 (1968) 59. [pdf] [doi]

18. P. Bedrosszian und G. Tóth, Herstellung von trägerarmen 131mXe durch eine Adsorptionsmethode, Isotopenpraxis 4 (1968) 63. [pdf] [doi]

19. Á. Jász and G. Tóth, Entfernung anorganischer Jodverunreinigungen aus 131I -markiertem Serum-Albumin durch Adsorption, Isotopenpraxis 4 (1968) 63. [pdf]

20. Miller J., Tóth G., Elemek spontán kiválása vizes oldatokból platinafémek felületére és a jelenség alkalmazásai, Izotópkémiai Kutatások, MTA Izotóp Int., Budapest (1969) 39.

21. Gy. Pálmai, L. Vajta, I. Szebényi und G. Tóth, Aktivierungsanalytische Bestimmung des Natrium-und Mangangehaltes von Rückständen der Erdöldestillation, Periodica Polytechnica, Chem. Eng. 13 (1969) 99. [pdf]

22. G. Tóth und L. Zsinka, Bestimmung der Oberfläche pulverförmiger Platinadsorbentien durch Messung der Jodadsorption mit der radioaktiven Indikatormethode, Acta Chimica Academiae Scientiarium Hungaricae Tomus 61 (1969) 289. [pdf]

23. G. Tóth and É. Füssy, Separation of Carrier-free 64Cu and/or 67Cu from reactor irradiated zinc by means of the spontaneous deposition of copper on platinum black, Radiochem. Radioanal. Letters 4 (1970) 391. [pdf]

24. G. Tóth and É. Füssy, Untersuchung der spontanen Abscheidung von Silber an Pulverförmigen Platin aus salpetersäurigen Lösungen, Isotopenpraxis 6 (1969) 307. [pdf] [doi]

25. G. Tóth, Large Scale production of Carrier-free131I by an adsorption method using Mg3TeO6 as target material, Radiochem. Radioanal. Letters 7 (1971) 57. [pdf]

26. E. Zöld and G. Tóth, Testing of Ascorbic Acidby Activation Analysis, Radiochem. Radioanal. Letters 9 (1972) 225. [pdf]

27. Miller J. and Tóth G., Nemesfémen kiakított monorétegek és vizes oldatok között lejátszódó izotópcserefolyamatok viszgálata I. Platinafelületek energetikai szerkezetének vizsgálata heterogén izotópcserefolyamatok segitségével, Magy. Kém. Folyóirat. 78 (1972) 265. [pdf]

28. Tóth G. and Miller J., Nemesfémen kialakított monorétegek és vizes oldatok között lejátszódó izotópcserefolyamatok vizsgálata II. Platinafelületen adszorbeált jód, valamint jodidion, elemi jód és trijodidion között végbemenő izotópcsere vizsgálata, Magy. Kém. Folyóirat 78 (1972) 282. [pdf]

29. Szirtes L., Deák M., Lengyel, T., Miller J., Répás L.,Tóth, G., Törkő J., Zsinka L., Szervetlen radioaktiv készítmények előállitási módszereinek fejlesztése Izotóptechnikai Kutatások, MTA Izotóp Int. Évkönyve (1972) 11.

30. Tóth G., Miller J. Nemesfémen kialakított monorétegek és vizes oldatok között lejátszódó izotópcserefolyamatok vizsgálata III. Platinán adszorbeált jód és trijodidionok között végbemenő izotópcsere aktiválási energiájának meghatározása, Magy. Kém. Folyóirat 78 (1972) 523. [pdf]

31. Miller J., Tóth G., Nemesfémen kialakított monorétegek és vizes oldatok között lejátszódó izotópcserefolyamatok vizsgálata IV. A heterogén izotópcsere kinetikája és az elektródpotenciál közötti összefüggésről, Magy. Kém. Folyóirat 78 (1972) 588. [pdf]

32. G. Tóth, On the heterogeneous Isotopic Exchange between Iodine adsorbed on Platinum and Iodine, Iodide and Triiodide, Radiochimica Acta 17 (1972) 12. [doi]

33. G. Tóth and J. Miller, Labelling of Elementary Iodine with 131I by Heterogeneous Isotopic Exchange, Int. J. Appl. Rad. and Isotopes 25 (1973) 187. [pdf]

34. G. Tóth and Á. Jász, Labelling of Alkyl,Iodides with 131I by Heterogeneous Isotopic Exchange, Int. J. Appl. Rad. and Isotopes 25 (1974) 95. [pdf]

35. G. Tóth, On the Heterogeneous Isotopic Exchange between Iodine Adsorbed on Rhodium and Some Alkyl Iodides, Radiochimica Acta, 19 (1973) 62. [doi]

36. Tóth G., Platinán kialakitott jódmonoréteg elektrondonor oldószerekben végbemenő deszorpciójának kinetikájáról, Magy. Kém. Folyóirat, 80 (1974) 390. [pdf]

37. G. Tóth, Determination of the Mercury Content in Natural Waters by Activation Analysis, Periodica Polytechnica, Chem. Eng. 18 (1974) 3. [pdf]

38. G. Tóth and F. Galina, Analysis of Kinetic Models for Heterogeneous Isotopic Exchange, Radiochem. Radioanal. Letters, 7 (1974) 261. [pdf]

39. G. Tóth, L. Répás, and Gy. Fábián, Dry Ditstillation Separation of carrier-free 131I from reactor Irradiated Mg3TeO6, Int. J. Appl. Rad. and Isotopes 26 (1975) 781. [pdf]

40. G. Tóth, On the Desorption Kinetics of Chemisorbed Iodine in Electron Donor Solvents, J. Radioanal. Chem. 30 (1976) 547. [pdf]

41. Tóth G., 193Ptm-el jelzett cisz-dikloro-diammin-platina szervmegoszlásának vizsgálata, Izotóptechnika 19 (1976) 45. [pdf]

42. G. Tóth and F. Galina, Study of a Model of Heterogeneous Isotope Exchange Kinetics by Computer, Periodica Polytechnica, Chem. Eng. 20 (1976) 99. [pdf]

43. Tóth G., Radiojóddal jelzett trijódtironin és tiroxin adszorpciós kromatográfiás elválasztásáról, Magy. Kém. Folyóirat 83 (1977) 245. [pdf]

44. G. Tóth, The effect of solvent concentration on the separation of radioiodine labelled triiodothyronine and thyroxine by adsorption chromatography, Radiochem. Radioanal. Letters 29 (1977) 207. [pdf]

45. G. Tóth, Separation of radioiodine labelled 3,3',5'-L-Triiodothyronine (rT3) by adsorption chromatography, Radiochem. Radioanal. Letters 30 (1977) 297. [pdf]

46. G. Tóth, Separation of radioiodine labelled 3,3',5'-triiodothyronine (rT3) by adsorption chromatography, J. Chromatography 152 (1978) 277. [pdf]

47. G. Tóth, Adsorption chromatographic separation of radioiodine labelled iodothyronines, J. Radioanal. Chem. 46 (1978) 201. [pdf]

48. G. Tóth, Separation of radioiodine labelled 2,3,5-triiodobenzoic acid on Sephadex LH-20, J. Chromatography, 172 (1979) 524. [pdf] [doi]

49. G. Tóth, Az Európai Radioizotóp-termelők 6. konferenciája, Izotóptechnika 22 (1979) 92. [pdf]

50. T. Lengyel, L. Szirtes, and G. Tóth, Recent Developments and Trends in the Production of radioisotopes in Hungary, Isotopenpraxis 15 (1979) 306. [pdf] [doi]

51. G. Tóth, B. Tanács, and I. Mucha, Adsorption chromatographic separation of 125I-labelled Prostaglandin F and Prostaglandin E2 tyrosine methyl ester, J. Chromatography 189 (1980) 433. [pdf]

52. G. Tóth, A novel target for reactor produced 193mPt, Int. J. Appl. Rad. and Isotopes, 31 (1980) 411. [pdf] [doi]

53. G. Tóth, M. Wéber, and F. Kling, Adsorption chromatographic separation of 125I-progesterone-succinyl-tyrosine methyl ester, J. Chromatography, 213 (1981) 511. [pdf]

54. G. Tóth, Adsorption chromatographic separation of testosterone-3-(O-carboxymethyl)-oxime tyrosine methyl ester and its 125I-labelled derivative, J. Chromatography 238 (1982) 476. [pdf]

55. Tóth G., Az immunanalitika korszerűmódszerei, Magyar Kémikusok Lapja 28 (1982) 549. [pdf]

56. G. Tóth, Adsorption chromatographic separation of 125I-labelled estriol and estriol-6-(O-carboxxmethyl)oxime tyrosine methyl ester, J. Chromatography 267 (1983) 420. [pdf]

57. G. Tóth and J. Zsadányi, The effect of the pH and solvent concentration on the adsorption chromatographic separation of 125I-labelled iodotyrosines, J. Radioanal. Nucl. Chem. Letters 86 (1984) 25. [pdf]

58. G. Tóth, A general method for the production of 125I-labelled low molecular weight tracers for radioimmunoassay, Proceedings of an international conference on radiopharmaceuticals and labelled compounds organized by the International Atomic Energy Agency and held in Tokyo, 22-26 October, l984. [pdf]

59. G. Tóth and J. Zsadányi, Adsorption chromatographic separation of 125I-labelled cortisol-3- (O-carboxymethyl)oxime tyrosine methyl ester, J. Chromatography 329 (1985) 264. [pdf]

60. M. Solymosi, Zs. Nagy, G. Tóth, and F. Antoni, Interaction of Casein with Human Polymorphonuclear Cells, Biochem. Medicine and Metabolic Biology 35 (1986) 293. [pdf]

61. G. Tóth, Adsorption chromatographic behaviour of 125I-labelled diethylstilbestrol, J. Chromatography, 358 (1986) 264. [pdf] [doi]

62. G. Gyertyánfi, J. Földes, R. De Chatel, and G. Tóth, Direct determination of urinary 6-keto-Prostaglandin F by a new radioimmunoassay method, J. Radioanal. Nucl. Chem. Articles 98 (1986) 3. [pdf]

63. G. Tóth, Adsorption chromatographic behaviour of 125I-labelled progesterone-11α- and -12α-succinyl methyl ester, J. Chromatography 404 (1987) 258. [pdf]

64. Hafenscher I., Muravölgyi L., Andréka B., és Tóth G., A tejprogeszteron-meghatározás méréstechnikai tapasztalatai, Izotóptechnika 30 (1987) 31. [pdf]

65. O. Földes and G. Tóth, Did we catch the point of the immunoassay correctly?, J. Radioanal. Nucl. Chem. Articles 120 (1988) 113. [pdf]

66. I. Mucha and G. Tóth, Separation of 125I-labelled Prostaglandin E2-tyrosine methyl ester by reversed-phase HPLC, J. Chromatography 438 (1988) 17. [pdf]

67. G. Tóth, General approach to the chromatographic behaviour of 125I-labelled iodothyronines, J. Radioanal. Nucl. Chem. Articles 121 (1988) 17. [pdf]

68. G. Tóth, On the heterogeneity of 125I-labelled proteins used as tracers in radioimmunoassay, J. Radioanal. Nucl. Chem. Letters 137 (1989) 259. [pdf]

69. I. Mucha and G. Tóth, Separation of 125I-labelled prostanoid derivatives by reversed phase high-performance liquid chromatography, J. Chromatography, 483 (1989) 419. [pdf] [doi]

70. Mézes M. és Tóth G., Radioimmuno-és enzimimmuno-analizis összehasonlító vizsgálata progeszteronhormon meghatározására juhvérplazmában és -tejben, Izotóptechnika 31 (1988) 151. [pdf]

71. E. Miholics, I. Sárándi, and G. Tóth, Effect of the specific activity of the tracer on rat luteinizing hormone radioimmunoassay, J. Radioanal. Nucl. Chem. Letters 144 (1990) 79. [pdf]

72. I. Mucha, B. Tanács, and G. Tóth, Adsorption chromatographic separation of 125I-labelled derivatives of 3'-azido-3'-deoxythimidine, J. Chromatography, 478 (1989) 280. [pdf]

73. I. Mucha, I. Paluska, and G. Tóth, Separation of 125I-labelled Derivatives of 5-Hydroxy-6,8,11,14-eicosatetranoic acid (5-HETE), J. Chromatography, 543 (199191) 307. [pdf]

74. M. Szabó and G. Tóth, On the formation of 125IO3-ions in the chloramine-T labelling mixture, J. Radioanal. Nucl. Chem. Letters 176 (1993) 169. [pdf]

76. G. Tóth, V. Keszei, and I. Sárándi, A new method for production of magnetic immunosorbent used in radioimmunoassay and immunoradiometric assay, J. Radioanal. Nucl. Chem., Articles, 181 (1994) 263-279. [pdf]

MTA Almanach 1976. [pdf]

Site maintained by G. Tóth, Jr.